Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Zagrożenia


Oddziaływanie internetu na dzieci i młodzież.


Zagrożenia i niekorzystne skutki wpływające negatywnie na osobowość młodego człowieka.


W czasie gdy rozwój komputerowej sieci Internet nabrał ogromnego rozmachu i coraz bardziej postępuje okazało się, że jego nadmierne używanie może doprowadzić do różnych skutków powodujących zmiany w osobowości człowieka.

Powszechnie uważa się, że Internet jest źródłem informacji. Jednak w ostatnich latach stało się jasne, że nieumiejętne korzystanie z tej "globalnej pajęczyny" może powodować różne niekorzystne skutki wpływające negatywnie na osobowość młodego człowieka.
[czytaj całość...]

Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych


Poradnik metodyczny dla nauczycieli


Agresja i przemoc w rodzinie, szkole, na ulicy to obecnie powszechne zjawiska w naszym społeczeństwie. Sprzyja temu kryzys wartości i autorytetów, osłabienie więzi rodzinnych, frustracja spowodowana ubóstwem, pozostawianie młodych ludzi z ich własnymi problemami. Dodatkowo agresywne wzorce upowszechniają środki masowego przekazu, które zamiast piętnować negatywne zachowania, często nagłaśniają je szukając taniej sensacji...
[czytaj całość... ]