Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Misja i Wizja Gimnazjum w Wiśniowej


Szukałem tego w Paryżu,
szukałem w Berlinie i Rzymie,
A to za oknem było
i miało polskie imię.


J. Tuwim


Misja Szkoły


Naszą misją jest zostać szkołą aktywnie angażującą uczniów w proces nauki, budzącą u nich naturalną ciekawość, kreatywność, myślenie i powściągliwość.


Wizja Szkoły


W centrum naszej uwagi pozostaje młodzież i jej potrzeby, ale nie tylko potrzeby umysłu. Musimy nauczyć ich współżycia z innymi, rozumienia rzeczywistości, zmagania się z cierpieniem, umiejętności rozwiązywania tego, co możliwe.

Do naszej szkoły będziemy przyjmować wszystkich uczniów niezależnie od ich warunków fizycznych, intelektualnych, językowych, emocjonalnych i socjalnych. Obowiązkiem naszym będzie znalezienie skutecznego kształcenia młodzieży poprzez trafne decyzje, właściwie dobrane zadania, materiały. Szkołę będziemy się starać ukierunkować na nieustanny rozwój i doskonalenie poprzez:

  • poszukiwanie metod nauczania opartych na współpracy młodzieży i dorosłych,
  • dobrą organizację pracy w klasie,
  • umiejętne rozwiązywanie bieżących problemów związanych z postawami uczniów,
  • dobrą współpracę z rodziną i lokalnym środowiskiem,
  • stałe doskonalenie kadry nauczycielskiej.