Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Symbole szkoły


Od roku 2006 szkoła ma sztandar, godło i imię Orląt Lwowskich

Godło:Godło szkoły to stalowa przedzielona litera "G" poszerzona o literę "W", na literze G napis "Gimnazjum" a na białym tle "w Wiśniowej". Z litery "W" wypływa zielona szarfa, symbolizująca nieskończoność i trwałość, umieszczono na niej imię szkoły. Końce szarfy oplatają złotą gałązkę oliwną i złote gęsie pióro. Gałązka oliwna nawiązuje do tradycji starożytnej Grecji, gdzie narodziła się idea gimnazjum. W starożytności gałązka była symbolem zwycięstwa, wręczanym zwycięzcom igrzysk olimpijskich, obecnie to symbol pokoju i pojednania. Gęsie pióro symbolizuje talent.

Sztandar:Na awersie sztandaru na środku na białym tle umieszczono godło szkoły.


Rewers ozdabia biały orzeł na biało - czerwonym tle.

Uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego:


 • w roku szkolnym 2006/2007:
  Damian Maguder
  Justyna Ozga
  Kinga Radzik
 • w roku szkolnym 2007/2008:
  Rafał Wójtowicz
  Klaudia Petka
  Agnieszka Przystaś
 • w roku szkolnym 2008/2009:
  Michał Zamorski
  Karolina Jamrogowicz
  Karolina Tatara
 • w roku szkolnym 2009/2010:
  Krzysztof Zimny
  Tomasz Niemiec
  Aleksandra Niedziela
  Dominika Skocka
 • w roku szkolnym 2011/2012:
  Marcin Armata
  Zuzanna Opoń
  Justyna Wójtowicz


Pomnik:


Tuż obok głównego wejścia do szkoły usytuowano wykonany z piaskowca przez firmę kamieniarską Mariana Cebuli z Odrzykonia pomnik dedykowany "Orlętom wszystkich epok". Na cokole stoi chłopiec z plikiem książek w dłoniach, postać wzorowana na wizerunku lwowskiego powstańca z 1918 roku, zaczerpniętym z obrazu Wojciecha Kossaka.
Na froncie cokołu napis: "Jeśli wszystko przepadnie, pamiętaj Ojczyzno, masz mnie!"
Pomnik ufundowany z okazji dziesięciolecia gimnazjum został odsłonięty i poświęcony 11 listopada 2009 roku. Aktu odsłonięcia dokonali: mgr inż. Tadeusz Przywara (Wójt Gminy Wiśniowa), mgr inż. Ryszard Strzępek (Przewodniczący Rady Gminy), mgr Maria Basamania (wicedyrektor szkoły), Anna Florek (Przewodnicząca Rady Rodziców), Kamila Data (Przewodnicząca Samorządu Szkolnego). Pomnik poświęcił ks. Marek Matera proboszcz parafii w Wiśniowej.

Tablica pamiątkowa:


Z okazji oddania do użytku nowego budynku gimnazjum odsłonięto usytuowaną po prawej stronie głównego wejścia do szkoły pamiątkową tablicę. Tablica to wyraz wdzięczności i hołdu dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do wybudowania szkoły.


Płaskorzeźba:


Wchodząc do naszej szkoły, obok głównego wejścia na dolnym holu, możemy od niedawna zauważyć wiszącą na ścianie płaskorzeźbę. W centralnym jej miejscu przedstawiono sylwetki obrońców Lwowa – Orlęta Lwowskie. W tle ponad nimi widoczna jest rotunda – kaplica z cmentarza Orląt we Lwowie. Po bokach zarysy mogił z krzyżami. U dołu płaskorzeźby widnieje napis SEMPER FIDELIS (zawsze wierny) – tytuł odnoszący się do miasta Lwowa. To dzieło przypomina nam co dzień o naszych patronach.
Autorem jest Andrzej Pęckowski urodzony 13 maja 1941 roku w Rzeszowie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował w pracowni prof. Jerzego Bandury. Jest autorem kilku monumentalnych rzeźb plenerowych dla Rzeszowa. Uprawia rzeźbę w drewnie, którą prezentował również w Danii, USA i Kanadzie. Jest autorem szeregu realizacji rzeźbiarskich o tematyce sakralnej. Zajmuje się konserwacją rzeźby kamiennej. W swoim dorobku artystycznym posiada realizacje w dziedzinie ściennego malarstwa monumentalnego, uprawia również malarstwa sztalugowego. Brał udział w plenerach malarskich „Wiśniowa pachnąca malarstwem”.