Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Klub programistów


Pracujemy od poniedziałku do piątku w różnych godzinach, według potrzeb, mobilnie.

Głównym celem naszego koła informatycznego jest prowadzenie portalu internetowego szkoły oraz przygotowywanie uczniów do konkursów. Zostało ono stworzone dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania z zakresu umiejętności tworzenia stron internetowych oraz programów komputerowych z wykorzystaniem najnowszych języków programowania.Podczas zajęć w ramach tego koła uczniowie mają szeroki dostęp do komputerów, drukarek, Internetu oraz edukacyjnych programów multimedialnych znajdujących się w nowoczesnej pracowni IBM.W czasie zajęć uczniowie między innymi:
  • uczą się obiektowego programowania w skryptowym języku PHP;
  • zapoznają się z administracją bazy danych MySQL i jej optymalnym wykorzystaniem;
  • poznają hipertekstowy język znaczników HTML;
  • korzystają ze skryptów JavaScript;
  • wykorzystują kaskadowe arkusze stylów - CSS;
  • utrwalają język HTML tworząc szkolną i własne strony WWW;
  • tworzą prezentacje multimedialne;
  • tworzą grafikę na potrzeby stron WWW i prezentacji multimedialnych.

Opiekunem koła informatycznego jest mgr Piotr Ziemba.