Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl


Historia budynkuReforma oświaty przeprowadzona w 1999r podzieliła system na cztery etapy kształcenia, wprowadzając nowy trzeci etap w postaci gimnazjum. Ponieważ akurat w tym czasie pojawił się wyż demograficzny władze państwowe zdecydowały się na ten odważny krok. Trzecim etapem edukacyjnym objęci zostali uczniowie w wieku 13 do 15 lat. W poprzednim systemie uczniowie ci uczęszczali do 7,8 klasy szkoły podstawowej oraz do 1 klasy ponadpodstawowej.

Rada Gminy w Wiśniowej utworzyła jedno Gminne Gimnazjum i postanowiła wybudować budynek wraz z salą gimnastyczną na gruntach pozyskanych z Agencji Rynku Rolnego Skarbu Państwa w Rzeszowie o powierzchni 6,24 ha.Grunty te po wojnie zostały odebrane rodzinie Mycielskich i utworzono na ich obszarze PGR. Grunty te również w okresie transformacji ustrojowej przestały produkować żywność i stały odłogiem. Po uzyskaniu aktu własność do gruntu, przystąpiono do szukania obiektu, który mógłby być odpowiedni dla naszej szkoły. Pan Tadeusz Przywara, Wójt Gminy Wiśniowa wraz z Jerzym Łukasiewiczem kilkakrotnie wyjeżdżali do różnych gmin i oglądali już budowane obiekty szkolne. Po wielu staraniach zrodził się pomysł i wizja nowej szkoły. Kompletny projekt budynków zaprojektowało Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne ASPI pana Andrzeja Fałata z Mielca w czerwcu 2000r. Pozwolenie na budowę uzyskano 31.08. 2000r. a prace budowlane nadzorował i organizował pan mgr. inż. Kazimierz Markowski.
Budowę rozpoczęto 22.09.2000r od wytyczenia budynku w gruncie.

Początkowo prace prowadzono siłami własnymi, systemem gospodarczym przy pomocy robotników bezrobotnych zatrudnionych do prac interwencyjnych przez Urząd Gminy w Wiśniowej. 22.11.2000r. zakończono budowę fundamentów i obsypano ziemią. Pracę przy budowie fundamentów budynku szkolnego wznowiono 07.06.2001r. i trwały do 12.10.2001, tym samym systemem co poprzednio wykonując zbrojenia i izolację przeciwwilgociową.

W dniu 01.08.2002r. Firma „INTER-BUD II” z Krosna w wyniku wygrania przetargu rozpoczęła wznoszenie ścian i stropu parteru w segmencie „G”, czyli budynku dydaktycznego i zakończyła roboty 17.12.2002r.
Równocześnie w dniu 08.08.2002 r. również w efekcie przeprowadzonego przetargu Firma Budowlana „REM-BUD” ze Strzyżowa rozpoczęła prace przy fundamentach segmentu „S”, czyli sali gimnastycznej i zakończyła 20.09.2002r.

Od dnia 23.06.2003r. Zakład Wielobranżowy „BUDMET” z Frysztaka rozpoczął budowę stanu surowego piętra, stropu i dachu z pokryciem budynku dydaktycznego. Prace zakończono 22.11.2003r.

W 2004 roku Rada Gminy w Wiśniowej zdecydowała się zaciągnąć kredyt na dokończenie całego obiektu gimnazjum, w kwocie 4 mln zł. W rezultacie w ogłoszonym przetargu wzięło udział kilka firm budowlanych, jednak najlepszą ofertę złożyła „Alfa” z Gorlic. Przetarg dotyczył dokończenia budowy ścian i dachu sali gimnastycznej i łącznika oraz wszystkich robót wykończeniowych na całym obiekcie wraz z drogami, parkingami i chodnikami dla pieszych.
Zakończenie wszystkich robót zaplanowano na 31.12.2005r. W tym dniu komisja odbiorowa pod przewodnictwem Jerzego Łukasiewicza rozpoczęła dokonanie przeglądu i stwierdziła, że wiele robót nie zostało wykonanych, wykonane niedbale lub niedokończone. Wobec powyższego w rezultacie zastanych toczących się prac wykończeniowych Komisja nie dokonała odbioru robót i przesunęła termin na 01.03.2006r. Niedotrzymanie terminu zakończenia robót zaskutkowało potrąceniem z faktur robót niewykonanych w odpowiedniej ilości (parkingów, dróg dojazdowych wykonano mniej niż przewidywał kosztorys wykonawcy)oraz naliczeniem kar umownych. Sprawa trafiła do sądu trzech instancji i zakończyła się pozytywnie dla Gminy Wiśniowa. Firma straciła na skutek zaniedbań ponad 200 tys. zł.Po odbiorze i przejęciu budynku otrzymano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w dniu 22.04.2006r. Ponieważ na dzień 1 września 2006r. zaplanowano otwarcie szkoły, dlatego niezwłocznie dyrektor szkoły Jerzy Łukasiewicz wraz z Kazimierzem Markowskim, Janem Dulębą, Andrzejem Wójcikiem oraz Romanem Klockiem przy wsparciu Zbigniewa Gruszczyńskiego – Wójta Gminy Wiśniowa rozpoczęli prace przygotowawcze. Wyrównano teren wokół szkoły, pozbierano ogromną liczbę kamieni, zasiano trawę, posadzono krzewy. Ogłoszono także przetargi na dostawę i montaż wyposażenia w nagłośnienie szkoły i sali gimnastycznej, sprzęt sportowy i urządzenia sali gimnastycznej, wyposażenie sal dydaktycznych w tablice, krzesła, ławki, meble biurowe, wyposażenie łazienek i szatni w szafki metalowe. Wyposażono kuchnię w sprzęt gospodarczy, świetlico-stołówkę w krzesła, stoliki. Zatrudniono pracowników gospodarczych. Ze środków GOPS i GKRPA zakupiono sprzęt sportowy w postaci kompletnej siłowni i sali gier rekreacyjnych (tenis stołowy, piłkarzyki) oraz sprzęt RTV. Wykonano ogrodzenie budynku szkoły i sali gimnastycznej przez firmę „PARTNER” ze Strzyżowa. Całkowity koszt budowy wyniósł 5 mln 927 tys. złotych z czego 1 mln. 200 tys. otrzymano w formie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.Wybudowano piękny obiekt, który jest chlubą i ozdobą Gminy Wiśniowa.

[ Galeria szkoły - budowa ]
[ Galeria szkoły ]
[ Galeria szkoły - najnowsze zdjęcia ]