Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl

Pozyskanie pracowni internetowych z EFS.

W dniu 07.08.2006 i 12.01.2008 roku otrzymaliśmy dwie pracownie z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych".

Otrzymaliśmy trzy pracownie współfinansowane przez Unię Europejską, 18.11.2005, 25.06.2007, 04.06.2008 roku z projektu - "Pracownie komputerowe dla szkół - szkoły podstawowe, gimnazja".
Admin, 26.08.2008