Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej
Wiśniowa 76a
38-124 Wiśniowa
tel/fax: 17 2776-777
e-mail: wisgim@poczta.onet.pl

I i II etap Konkursu Informatycznego

W dniach 4 - 8 grudnia 2017 roku w szkolnej pracowni informatycznej odbyły się eliminacje do III Wojewódzkiego Etapu Konkursu Informatycznego. Uczestnikami byli uczniowie pasjonaci informatyki z naszego gimnazjum, którzy zakwalifikowali się do II etapu rejonowego.
Organizatorem konkursu jest Podkarpacki Kurator Oświaty wspólnie z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
Przebieg konkursu jest trzyetapowy: I etap - szkolny, II etap - rejonowy, III etap - wojewódzki (finał).
II etap - rejonowy on-line polegał na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych przez zakwalifikowanych uczniów na platformie e-learningowej Moodle. Czas na wykonanie zadań wynosił 60 minut.

Oto uczniowie, którzy uczestniczyli w eliminacjach konkursowych:

  • Dominik Dędor - III c
  • Jakub Samolewicz - III c
  • Konrad Duda - III d
  • Szymon Mularski - II c
  • Arkadiusz Gwóźdź - III d
Cele konkursu

  • Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
  • Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
  • Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
  • Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.


Konkurs przygotował i przeprowadził
mgr Piotr Ziemba
Wpisał: Piotr Ziemba
Admin, 19.12.2017